Liikennepalvelukauppiaat ry:n strategia

Liikennepalvelukauppiaat ry:n vuosikokous hyväksyi liiton strategian 24.4.2024 yleisessä kokouksessaan.

Visio, Missio ja Arvot

Visio

Liikennepalvelukauppiaat ry on johtava liikennepalvelualan asiantuntijayhdistys Suomessa edistäen jäsentensä menestystä ja alalla tapahtuvaa kehitystä.

Missio

Liikennepalvelukauppiaat ry edustaa ja tukee yksityisiä suomalaisia liikennepalvelualan yrityksiä tarjoamalla niille tiedonlähteen, verkostoitumismahdollisuuksia ja vaikutuskanavan.

Arvot

Jäsenten edun valvominen

Luotettavuus

Rohkeus

Jatkuva uudistuminen


Tilanneanalyysi

Liikennepalveluala Suomessa on jatkuvassa murroksessa. Kaupan alan muutokset vuodesta 1969 alkaen ja viime vuosina tapahtuneet autojen energialähteiden muutokset muokkaavat voimakkaasti alan toimintaedellytyksiä.

Liikennepalvelukauppiaat ry:n vahvuuksia ovat alan sekä alan sidosryhmien vankka tuntemus.

Heikkouksia ovat resurssien rajallisuus, alan muutosten hallinnan vaikeus ja oman merkityksensä tiettäväksi tekeminen.

Mahdollisuuksia ovat kasvuun liittyvät uusien toimijaryhmien saaminen jäseniksi, nykyisen jäsenpotentiaalin parempi hyödyntäminen sekä autojen energialähteiden muutostrendi.

Alaan liittyviä uhkia ovat osuuskaupan aseman vahvistuminen alalla, kaupan ja ravintola-alan jatkuva murros, autojen energialähteiden muutostrendi sekä tämän muutostrendin tulevaisuuden ennustamisen vaikeus.

Tavoitteet

Jäsenmäärän kasvattaminen

Tavoitteena on säilyttää laaja joukko liikennepalvelualan yrityksiä jäsenenä ja rekrytoida uusia jäseniä alalta. Lisäksi pyritään saamaan sääntöjen mukaisia jäsenryhmiä liittymään jäseniksi.

Alan edustus ja vaikuttaminen

Pyritään vaikuttamaan lainsäädäntöön ja politiikkaan, jotka koskevat liikennepalvelualaa ja tukemaan jäseniä alan kehittämisessä.

Tiedonvaihto ja yhteistyö

Edistetään jäsenten keskinäistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa esimerkiksi alan parhaiden käytäntöjen jakamisen kautta.

Innovaatioiden tukeminen

Kannustetaan alan innovaatioita ja uusien teknologioiden hyödyntämistä liiton resurssien puitteissa.