Viabekin valitustie on käyty loppuun

1.7.2022

Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että Vakuutusoikeuden päätös oli korkeimman mahdollisen tuomioistuimen päätös, eikä Korkeimman Hallinto-oikeuden päätös. Tästä johtuen valituksen jättämisen määräaika oli umpeutunut ennen jätettyä valitusta, eikä sitä otettu käsittelyyn.