SBL:n viimeaikaiset lausunnot

22.2.2021

Arpajaislaki

SBL on lausunut 1.2.2021 Sisäsianministeriön lausuntopyyntöön esityksestä eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.  
Tutustus lausuntoon (pdf)>

Fossiilittoman liikenteen tiekartta

Liikenne- ja viestintäministeriö on myös lähettänyt laajalla jakelulla lausuntopyynnön luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonekaasujen vähentämisestä. (VN/9996/2019)

SBL ei ole kuulunut lausuntopyynnön jakelulistalle ja myös öljy-yhtiöt Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) ja Oy Teboil Ab puuttuvat listalta.

Luonnoksessa tuodaan vahvasti esiin, että sähköautojen latauspisteiden rakentamisvelvoite kohdistettaisiin polttoainetta jakeleville asemille.

SBL on antanut 19.2.2021 Liikenne- ja viestintäministeriölle kuitenkin lausunnon ja lausunnon lopussa olemme viestittäneet myös, että toivomme jatkossa olevan jakelulistalla, kun asiat koskettavat alaamme.
Tutustu lausuntoon (pdf)>