Liikennepalvelukauppiaat ry Sisäministeriössä Rahapelijärjestelmähankkeen kuulemistilaisuudessa

29.11.2023

Sisäministeriön järjestämässä tilaisuudessa kuultiin yhteensä 38 esitystä eli kannanottoa eri tahojen esittäminä. Esityksien sisältö vaihteli voimakkaasti esittäjän edustaman tahon tavoitteista riippuen.

Seuraavassa Sisäministeriössä esittämieni diojen sisällöt:


Rahapelijärjestelmän uudistamishanke

Rahapeliautomaattien hajasijoitusjärjestelmä on säilytettävä

Kuulemistilaisuus 28.11.2023, Sisäministeriö


Raha-automaattipelaamisen omavalvonta ja pelaamisen hallinta ovat hyvällä tasolla

Veikkaus on huolehtinut vastuullisuudesta kiitettävästi.

Rahapeliautomaatteja on vähennetty 50 % vuodesta 2019

18 000 → 9 000

Maksimiautomaattimäärä per myyntipaikka on neljä

Automaattien näkyvyyttä on vähennetty

Pakollinen tunnistautuminen on käytössä

Pakolliset tappiorajat ovat käytössä

Uusi omavalvontamalli käytössä

Henkilöstön pakolliset vastuullisuuskoulutukset vuosittain

Raha-automaattien osuus pelihaitoista on pienentynyt niin, että raha-automaattien osuus Peluurin yhteydenotoista on pudonnut 40 % → 10 % vuodesta 2019 vuoteen 2023.


Rahapeliautomaateista saatava tulo on liikennepalvelukauppiaille tärkeä

Veikkauksen maksamat myyntipalkkiot olivat vuonna 2019 noin 80 M€ - vuonna 2022 luku oli noin 20 M€, eli pudotus on ollut jyrkkä ja antaa aihetta suureen huoleen.

Pienentyneetkin tulot ovat Veikkauksen asiamiehinä toimiville liikennepalvelukauppiaille erittäin tärkeitä. Palkkioita tilitettiin liikennepalvelukauppiasasiamiehille vuonna 2022 noin 4,5 M€.

Asiamiespalkkiot takaavat omalta merkittävältä osaltaan palvelujen säilymisen haja-asutusalueilla

Asiamiehinä toimivat liikennepalvelukauppiaat tuottavat parhaimmillaan/pahimmillaan valtaosan haja-asutusalueen palveluista 

Mitä pienempi toimija, sitä tärkeämpi tulonlähde.


Rahapeliautomaattien hajasijoitusjärjestelmä on säilytettävä

Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on selvittää pelikoneiden siirtämistä erillisiin valvottuihin tiloihin.

Jos tämä tavoite toteutetaan, tarkoittaa se pelikoneiden poistumista liikennepalveluasemilta.

Jos pelikoneet olisi pakko sijoittaa seinäkkeiden taakse, niiden tuotot romahtaisivat, eikä yrittäjä pitäisi koneita enää tiloissaan

Yrittäjillä ei ole mahdollisuutta rakentaa erillisiä pelitiloja

Veikkauksen omat pelitilat ovat olleet tappiollisia

Jos hallitusohjelman selvitystavoite jalostuu lopulliseksi tavoitteeksi, tarkoittaa se käytännössä peliautomaattien poistumista lopullisesti käytöstä. Välimuotoja ei ole olemassa.


Rahapeliautomaattien hajasijoitusjärjestelmä on säilytettävä

Vastuullinen, näkyvä ja avoin rahapeliautomaattien hajasijoitusjärjestelmä on säilytettävä, kun rahapelijärjestelmää uudistetaan.

Rahapeliautomaatteja koskevia säännöksiä ei tule muuttaa.


Jari Salonen

toimitusjohtaja

0400 305 792

jari.salonen@liikennepalvelukauppiaat.fi