Kauppiaat pohtivat edunvalvontaa, jäsenpalveluja ja yhteistyötä

16.10.2020

Ennen liittokokousta SBL:n jäsenistö kokoontui strategia- ja kehittämiseminaariin, jossa aluksi esiteltiin jäsentyytyväisyystutkimuksen ja jäsenhuoltosoittojen antia. Tulokset käytiin läpi tiiviisti ja sen jälkeen kauppiaat jakautuivat työryhmiin keskustelemaan esiin nousseista kehittämiskohteista. Tavoitteena oli miettiä, miten liitto voisi entistä paremmin palvella jäseniään ja vaikuttaa alan yrittäjien etujen ajamiseen. Yhteenveto työryhmien esittämistä toimenpiteistä käsiteltiin liittokokouksessa ja se on pohjana liiton toimintasuunnitelmalle.

Jäsentutkimuksen perusteella jäsenyritysten edunvalvonta, yrittäjien yhteistyön edistäminen, SBL:n palvelutarjonnan kehittäminen sekä sisäinen ja ulkoinen viestintä ovat entistä tärkeämpiä. Näiden aiheiden ympärille muodostettiin kauppiaista kuusi työryhmää, joissa hallituksen jäsenet toimivat keskustelujen vetäjinä. Liiton puheenjohtaja kiersi ryhmissä kuuntelemassa kauppiaiden mielipiteitä. Kussakin ryhmässä oli kuudesta seitsemään kauppiasta.

–  Ryhmissä keskusteltiin vilkkaasti annetuista aiheista ja jäsentutkimuskin osoitti, että jäsenet haluavat kehittää liiton toimintaa, Juha Yli-Kesäniemi totesi tyytyväisenä.

Työryhmille oli annettu aiheet, joita piti käsitellä. Keskustelut kuitenkin laajenivat laveasti kaikkeen SBL:n toimintaan, mikä vain paransi lopputuloksia. Ryhmät tekivät yhteenvedot tehtävänantonsa mukaisesti. Kaikissa ryhmissä oli läpäisevänä aiheena viestintä.

Järjestötoimintahan on ennen muuta viestintää!