Jäsenet antoivat liitolle kouluarvosanan kahdeksan

13.10.2020

SBL teetti kesän ja syksyn aikana laajan jäsentyytyväisyystutkimuksen. Tutkimukseen kuului sekä jäsenille että ei-jäsenille tehdyt nettikyselyt ja jäsenten puhelinhaastattelut. Ennen SBL ry:n liittokokousta järjestettiin kehittämisseminaari, jossa esiteltiin jäsentyytyväisyystutkimuksen ja jäsenhuoltosoittojen tuloksia. 

Tulos yllätti positiivisesti.


Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä jäsenet toivovat ja odottavat omalta järjestöltään. Vastausten perusteella Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen liitto SBL ry sai tietää, miten järjestö on onnistunut vaikuttamistyössä, jäsenten yhteistoiminnassa ja palvelutarjonnassa, ja missä asioissa on eniten kehitettävää.

Lopputuloksena haluttiin saada selkeä käsitys siitä, mitkä asiat otetaan perustaksi liiton strategialle ja tavoitteille tulevaisuudessa, millainen toimitusjohtaja mahdollisesti palkataan ja millaisilla resursseilla toimintaa jatketaan. Järjestön vaihtoehtoina voi olla pysyminen täysin itsenäisenä järjestönä, liittoutuminen jonkin toisen toimialaliiton kanssa tai nykyistä syvempi yhteistyö jonkin keskusjärjestön kanssa. Näistäkin asioista haluttiin jäsenten mielipiteet.

Jari Jokilampi esittelee jäsentutkimuksen tuloksia.

–  Jäsenten mielipiteiden kuuleminen ja jäsentyytyväisyyden tutkiminen oli perusteltua monista syistä. Toimiala on murroksessa ja alan yrittäjien edunvalvonta sekä SBL:n palvelujen kehittäminen ovat entistä tärkeämpiä. Liitolla ei myöskään ole puoleen vuoteen ollut vakinaista toimitusjohtajaa ja elinkeinoelämän järjestökenttä on ollut hieman hajanainen, SBL ry:n puheenjohtaja Juha Yli-Kesäniemi kertoo, miksi tutkimus haluttiin toteuttaa.