Huoltoasemat 2020 täydennysraportti 2023 on julkaistu

31.3.2023

Liikennepalvelukauppiaat ry: Liikennepolttonesteiden tukitoimet epäonnistuivat;

Valtiolle enemmän veroja, öljynjalostajille lisävoittoja

Valtion verotulot bensiinin ja dieselin myynnistä kasvoivat 250-300 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Näin tapahtui siitä huolimatta, että liikennepolttonesteiden myynti aleni merkittävästi ja pelkästään bensiinin ja dieselin polttoaineverot jättivät yli 200 miljoonan aukon verokertymään vuoteen 2021 verrattuna. Menetystä paikkasi kuitenkin lähes 500 miljoonalla eurolla paisunut arvonlisäveron kertymä. Tieto on esitetty Liikennepalvelukauppiaat* ry:n tilaamassa raportissa, joka julkistettiin 31.3.2023 . Öljy-yhtiöiden liikevaihto ja voitot kasvoivat niin maailmalla kuin Suomessakin, joten raaka-aineiden toimittajat ja öljy-yhtiöt ovat nostaneet tuotteiden hintoja enemmän kuin tuotantokustannusten kattamiseen on tarpeen.

Öljykaupan myllerrys vuonna 2022 näkyi voimakkaina hintavaihteluina ja epävarmuutena tuotteiden saatavuudessa. Maailmanmarkkinahintojen jyrkkä nousu kertautui Suomen polttoaineiden kaupassa alkuvuonna 2022, koska fossiilisia polttoaineita kalliimpien uusiutuvien polttoaineiden hinnat olivat nekin huipussaan. Hintapaineet hellittivät vähitellen loppuvuonna, mutta dieselöljy jäi pitkäksi aikaa bensiiniä kalliimmaksi. Kesällä 2022 säädetyt muutokset uusiutuvan energian jakeluvelvoitteeseen alensivat hintoja vain vähän, ja suurin osa hinnanlaskusta on ollut peräisin maailmanmarkkinahintojen alenemisesta. Biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen jo päätetty ylikompensointi vuoden 2024 alusta nostaa jakeluvelvoitetta kertamuutoksella peräti 14,5 prosenttiyksikköä. Äkillisen bensiinin ja dieselin hinnannousun vuoksi Suomesta tulee ensi vuonna todennäköisesti Euroopan kallein autoilumaa.

Polttonesteiden myyntimäärä vuonna 2022 aleni liikennepolttonesteissä, sen sijaan kevyttä polttoöljyä kulutettiin edellisvuotta enemmän. Bensiinin myynti painui alimmalle tasolle sitten 1970-luvun puolivälin ja oli 1 683 miljoonaa litraa, vähennystä 6,0 prosenttia. Dieselöljyn vakaa myynnin kasvu taipui 4,9 prosenttia ja oli 2 873 miljoonaa litraa. Yhteensä liikennepolttonesteiden kotimaan myynti väheni 255 miljoonaa litraa. Kevyen polttoöljyn myynti sen sijaan nousi 9,0 prosenttia ja oli 1 974 miljoonaa litraa. Kevyttä polttoöljyä käytetään rakennusten lämmitykseen ja työkoneiden polttoaineena.

Huoltoasemaverkostoja koskevat tiedot osoittavat, että palveluverkosto on kunnossa ja polttonestehuollosta kyetään vastaamaan maanlaajuisesti. Kiitos tästä kuuluu erityisesti yksityisille yrittäjille, joiden palveluasemat ovat yleisesti ottaen kaupunkikeskusten ja pääteiden ulkopuolisilla alueilla. Liikennepalvelukauppiaat ry julkaisee nyt ensi kertaa palveluverkostoa koskevia tarkempia tietoja öljy-yhtiöittäin. Tiedot on koottu alalla toimivien ketjujen ja yritysten verkkomateriaalista.

Suomessa on ollut vuoden 2023 helmikuussa 757 miehitettyä huoltoasemaa ja 1 275 miehittämätöntä jakelupistettä. Raskaan kaluston asemia on 594, ja näistä osa toimii huoltoasemapalvelujen yhteydessä. Lisäksi vesillä liikkujia palvelee 68 venepalveluasemaa. Polttonesteitä myydään kaikkiaan 2 336 jakelupisteessä.  Huoltoasemien yhteydessä toimii lukuisia muita palveluja, joista nyt julkaistavaan tilastoon on otettu ravitsemisliike (710 asemaa), autonhuolto (179), autonpesu (441) ja sähköauton lataus (198). Tilastossa ovat mukana myös mobiilitankkaus (1598) ja uusiutuvan dieselin (HVO100) jakelupisteet (283).

Lisätietoja: 

toimitusjohtaja Jari Salonen, Liikennepalvelukauppiaat ry, 0400-305 792, sähköposti jari.salonen(at)liikennepalvelukauppiaat.fi