Toimialaraportti 2020

14.12.2020

Polttoainekaupan epävarmuuksista päästävä eroon

Polttoainekauppa kaipaa selkeyttä, johdonmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä juuri julkaistun toimialaraportin mukaan. Epävarmuudesta eroon pääseminen polttoainekaupassa tarkoittaa kaupallisesti järkeviä pitkäaikaisia ratkaisuja, jotka turvaavat jakelutoiminnan koko maassa. Tuotevalikoiman ja uusiutuvien
polttoaineiden käytön lisäämistä palvelee parhaiten hinnoittelun läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus sekä vaikutuksiltaan tutkitut ja kestävät päätökset.

Huoltoasemien tilannekuvaa ja tulevaisuudennäkymiä selvittävä Huoltoasemat 2020 – toimialaraportti vahvistaa huoltamoyrittäjien ja autoalan esittämät huolet. Jakeluverkostot, uudet polttoaineet, teknologiat, liikkumisen vaihtoehtoiset mallit ja ympäristöpainotteinen verotus ovat muuttamassa koko autoalan ja polttoainekaupan toimintaympäristöä. Nyt tehtävät tulevaisuuden ratkaisut painottuvat säädös- ja veroperusteisiin, mutta asiakkaat ovat tärkein osapuoli näiden palvelujen tarjonnassa. 

Suomalaiset huoltamoyrittäjät ja koko autoala vastaavat paikallisesti tuotteiden ja palveluiden tarjoamisesta ja kuuntelevat lopullisten hankintapäätösten tekijöinä sekä kuluttaja- että yritysasiakkaitaan. Teollisuuden ja kaupan kehittämiseen vaikuttavat samanaikaisesti Euroopan tasolla tapahtuva päätöksenteko ja liikennealan
tuotteisiin etenkin Suomen lainsäädännön mukana tuleva vero ohjaus. 

Yrittäjät ovat kiinnostuneita, mitä tarjotaan nyt ja tulevaisuudessa. Polttoaineiden laatu, ympäristötekijät ja tuotteista perityt veloitukset ja verot ovat tasapainossa silloin, kun hinnoittelu koetaan kestäväksi ja oikeudenmukaiseksi. 

Raportin tilaajina ovat polttoaineiden vähittäiskaupan kauppiasorganisaatiot ja sitä on tukenut myös Autoalan Tiedotuskeskus.

Tilaa kirja

Tekijä

Hannu Laitinen

Hannu Laitinen on toiminut huoltoasema- ja öljyalan asiantuntija- ja johtotehtävissä, neuvonantajana ja toimittajana vuodesta 1984 alkaen.


Lisätietoja:

Jari Salonen (Liikennepalvelukauppiaat ry) 0400 305 792, jari.salonen@liikennepalvelukauppiaat.fi 
Arto Viljanen (SEO) 040 775 4744, arto.viljanen@seo.fi
Hannu Laitinen (kustantaja ja tekijä, Value Set Oy) 050 365 4187, hvplaiti@gmail.com